A A A

W załącznikach prezentujemy
klasyfikację regat wchodzących do GPJK
do szczebla Mistrzostw Okręgu włącznie.

Roman Latanowicz
Prezes KnOZŻ
tel. 501 60 40 40