A A A

CZŁONKOWIE

Andrzej Suplicki
koordynowanie działań na linii KnOZŻ - Kluby, prowadzenie strony internetowej
KŻ ENERGETYK Konin
e-mail: a.suplicki@knozz.pl
tel. 665 331 053


Przemysław Jandy
sprawy urzędowe i prawne, reprezentowanie KnOZŻ w kontaktach z instytucjami i urzędami
KŻ przy KWB "Konin" S.A.
e-mail: brak danych
tel. brak danych