A A A

WICEPREZES

pierwszy zastępca prezesa, koordynacja imprez
Andrzej Pawlak
KŻ Old Boat Keya
a.pawlak@knozz.pl
tel.501614040